Viljans A till Ö

Adressändring
Uppdatera kontaktuppgifter som adress, tel nr och e-post i Kungälvs kommuns E-tjänst barnomsorg. http://www.kungalv.se/forskola--skola/forskola/ 

Allergier
Viljan är en nöt- och mandelfri förskola. All mat lagas på Viljan av våra kokerskor som har stor erfarenhet av specialkost till barn med allergier och överkänslighet.

Allmän förskola
Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds alla barn från höstens läsårsstart (1 aug) det år barnet fyller 3. Allmän förskola omfattas av 525 tim/år och följer skolans läsår. Skolloven omfattas ej.

Det innebär att föräldrar som arbetar får en reducering av maxtaxan.

För de föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande får barnet vistas 15 tim/vecka tis-tors kl 9-14. Under loven är dessa barn lediga. Om föräldrar vill att barnen ska vistas på förskolan under ett lov, ska förskolan meddelas senast två veckor innan genom att fylla i blanketten Barnets vistelse under lov och lämnas till avdelningen. Vid barnomsorg under lov debiteras en full månadsavgift.

För avgifter se Maxtaxa.

Autogiro
Vi ser gärna att varje familj ansluter sig till autogiro för att underlätta vår administration samt minska onödig hantering av pappersfakturor. Vill ni ha pappersfaktura kan ni få en sådan avgiftsfritt per e-post. Skicka er adress till ekonomi@forskolanviljan.se. Vill ni ha det per post tillkommer en avgift om 25 kr per faktura.

Avvisning
Om föräldraavgiften inte betalas av någon anledning hanterar vi detta enligt gällande lagar och barnet kan avvisas från förskolan.

Barnvagnar
Barnen sover utomhus året runt i sina egna vagnar. Det är familjens ansvar att vagnen är i gott skick och däcken pumpade. Familjen ansvarar för att vagnen kommer in och ur barnvagnsförrådet de dagar barnet är på förskolan. Ta gärna med vagnen hem under lov då förskolans försäkringar inte täcker barnens vagnar.

Bloggar
På Viljan har vi valt att blogga om den pedagogiska verksamheten på hemsidan. Som förälder loggar ni in på hemsidan och där kan ni följa det som händer på förskolan.

Blöjor
Varje familj ansvarar själva för inköp av sitt barns blöjor och att de finns i rätt storlek och antal på förskolan.

Drop-in frukost
På Viljan har vi drop-in frukost mellan 7.45-8.15. Vi har märkt att både föräldrar och barn blir lugnare och mindre stressade när de inte behöver passa en exakt tid på morgonen. Barn som redan ätit frukost hemma kan gå in på avdelningen och leka istället. Rutinerna kring lämning skiljer sig lite åt mellan de båda förskolorna och avdelningarna så kolla vad som gäller just på din förskola.

Extrakläder
Familjen ansvarar för att barnen har kläder efter väder och i rätt storlek. Det som alltid bör finnas extra av är strumpor, trosor/kalsonger, strumpbyxor/långkalsonger, byxor, t-shirt, långarmad tröja, varmare tröja, vantar, mössa, regnkläder och regnstövlar.

Alla kläder och skor ska vara namnade. Smutsiga eller blöta kläder läggs i påse i barnets fack så ni kan ta med hem.

Fokussamtal
Fokussamtal är ett utvecklingssamtal där ni får en större inblick i barnets vardag på förskolan. Samtal erbjuds en-två gånger per år. 

Fotografering av barn
På Förskolan Viljan är det enbart pedagogerna som tar bilder på barnen. Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig trygga med att bilderna hanteras enligt de etiska regler vi har satt upp och enligt föräldrars önskemål om publicering på hemsidan och bloggen. 

Födelsedagar
Vi uppskattar om ni inte använder barnens fack på Viljan för kalasinbjudningar (såvida ni inte vill bjuda hela barngruppen).

Varje avd firar födelsedagsbarnen på sitt sätt. Fråga gärna hur de gör på just ert barns avdelning.

Hyra Viljan
Viljans personalrum kan hyras av samfällighets- och vägföreningar till en avgift på 700 kr + moms. Uthyrning sker de kvällar då städpersonal finns på plats i huset och kan öppna och låsa efter avsett möte.

Hämta och lämna
Oftast går det bra att hämta och lämna, men ibland kan barnet bli ledset och då fungerar korta, vänliga och bestämda avsked bra enligt vår erfarenhet. Visa tydligt för pedagogerna när ni är redo att lämna över ansvaret till oss. Säg hej då, vänd och gå ut genom dörren. Oftast slutar barnet gråta kort efter att ni som föräldrar gått. Vill ni så ring gärna en stund efter att ni har lämnat eller be pedagogerna höra av sig.

Inkomstuppgift
Viljan följer reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras procentuellt på hushållets gemensamma bruttoinkomst upp till taket för maxtaxan Därför är det viktigt att inkomsten uppdateras löpande så fort den ändras. Inkomstuppgift lämnas i Kungälvs kommuns E-tjänst för barnomsorg. http://www.kungalv.se/forskola--skola/forskola/

Mer om barnomsorgsavgiften finna att läsa på http://www.kungalv.se/forskola--skola/familjedaghem/avgifter-for-forskolan/

Introduktion
De flesta barn introduceras under hösten och innan sommaren har vi en ”lära-känna" träff. Vi berättar om hur vi arbetar och hur vi tänker kring introduktionen. Mer om introduktionen kan du läsa i Familjeaktiv introduktion på hemsidan under Föräldrasidor.

Klagomål

Om ni är missnöjda eller fundersamma med något, oavsett vad det är, ta det direkt med berörd personal. Kontakta verksamhetschefen för vidare dialog om du inte känner dig nöjd med hanteringen.

Köket
På Viljan på Stället finns vårt tillagningskök som också lagar maten till Viljan på Hälleberget som är ett mottagningskök. Mer om den fantastiskt goda maten och hur vi tänker kring barn och mat kan du läsa om under Om Viljan/Restaurang Viljan samt Ragnhilds blogg.

Kö till Viljan

Sedan 2017 har vi gemensamt köhanteringssystem med Kungälvs kommun. Verksamhetsansvarig på Viljan ansvarar för administrationen av barnkön till Viljan. 

http://www.kungalv.se/forskola--skola/forskola/ 

Leksaker
Då vi arbetar åldersindelat har varje avdelning sina tankar kring leksaker. Fråga er avdelning hur de gör. Vi kan däremot inte ansvara för om barnens leksaker kommer bort eller går sönder så det är upp till er föräldrar om barnet ska ha med sig leksaker till förskolan.

Maxtaxa
Barnomsorgsavgiften på Förskolan Viljan följer reglerna om maxtaxa och de rekommendationer som ges av skolverket. Avgiften per månad beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst och tas ut 12 månader per år. Debitering sker månadsvis med förfallodag den sista dagen i varje månad.

För detaljer om taxans uppbyggnad och regler hänvisar vi till Kungälv kommuns websida www.kungalv.se

Olycksfallsförsäkring

Förskolan Viljan har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla barn som gäller under barnets vistelsetid på förskolan samt resa till och från förskolan. Försäkringen är tecknad på Länsförsäkringar. Vid olycksfall ta kontakt med Länsförsäkringar på 0303-20 76 00.

Regnkläder

Regnkläder, stövlar och regnvantar är bra att ha när det regnar.

Schema
Barnets schema utgår från vårdnadshavarnas arbetstid/studietid inklusive restid. Ändras era tider måste ni meddela avdelningen 2 veckor innan genom att ändra ert barns schema i barnomsorgens e-tjänst. Det är viktigt att ni håller de tider ni gett oss då vi anpassar pedagogernas arbetstid efter det.

Semesterstängt
Viljan har stängt för semester fyra veckor under sommaren, v 28-31.

Sjukdomar
Vid inskolning är det vanligt att barnen blir sjuka då de kommer i kontakt med många nya barn. På Viljan gör vi vad vi kan för att hålla smittspridning nere. T ex använder vi pappershanddukar, vi lägger upp smör i små skålar, barnen sover ute, personalen har gått en HYFS-utbildning och vi följer Socialstyrelsens råd i Smitta i förskolan, se 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9e1024976b9b44c3adc1bf4e95088980/smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt-2008-126-1.pdf

Genom att följa punkterna nedan hjälps vi åt att hålla smittspridningen på förskolan nere.

  • Är barnet eller någon annan familjemedlem magsjuk ska barnet stanna hemma minst 48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén.
  • Är du som förälder sjuk (gäller ej magsjuka) kan barnet komma till förskolan.
  • Barnet ska vara feberfri en dag innan den kan återgå i verksamheten.
  • Allmäntillståndet avgör om barnet orkar delta i det pedagogiska arbetet med utevistelse, utflykt mm.
  • Meddela dagen innan att barnet kommer tillbaka till verksamheten.
  • Personalen medicinerar vid behov endast barn som har kroniska sjukdomar som astma. Medicinering som t ex penicillin ges inte av förskolepersonalen.

Solskydd
Solen är härlig men barnens hud är känslig. Det är ni föräldrar som ansvarar för att barnen är insmorda när de kommer till förskolan soliga dagar. Ha gärna en extra tub i barnets fack så vi kan bättra på under dagen.

Sova
De barn som sover gör detta i sina egna vagnar ute i den friska luften skyddande under tak. På avdelningen finns sovbackar. Där rekommenderar vi att ni vintertid har fleeceställ, raggsockar, varma vantar, mössa samt en fleecefilt.

Syskonförtur
På Viljan tillämpar vi syskonförtur. Detta innebär att om ett äldre syskon redan går på Viljan så har det yngre syskonet förtur i kön. Detta för att familjer ska kunna ha båda syskonen på samma förskola.

Telefon
När vi sitter och äter eller är ute kan vi inte alltid svara i telefon. Det går alltid bra att lämna meddelande på telefonen eller maila. Är det akut kan ni ringa till kontoret eller köket.

Uppsägning av plats
Uppsägningstiden under året är 2 mån och gäller från nästkommande hel månad. Uppsägning görs i barnomsorgens e-tjänst eller på blankett som finns under menyvalet blanketter.
Barnomsorgsavgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte

Plats för barn som examineras från Viljan för att börja i 6 års verksamhet (inom kommunen) skall ej sägas upp då de automatisk övergår till den kommunala barnomsorgen (fritids) per den 1/8.

Det går inte att säga upp sin plats inför sommaren för att undvika barnomsorgsavgift under juni-juli. Se kommunens regler avseende debitering av barnomsorgsavgift.

Åldersindelade barngrupper

Vi arbetar med åldersindelade barngrupper då vi vill utmana barnen där de är. Materialet är anpassat efter barnens ålder och allt material finns i barnens nivå så de så mycket som möjligt själv ska kunna bestämma vad det vill leka med.

Varje år tar vi hänsyn till hur barngrupperna ser ut, hur många som lämnar Viljan och hur många platser som blir lediga på respektive avdelning. Vilka barn som byter avdelning diskuteras mellan pedagogerna och föräldrarna informeras sedan om hur vi har tänkt kring de nya grupperna. Något år kan ditt barn vara bland de yngsta i barngruppen för att året därpå vara bland de äldsta. Pedagogerna byter avdelningar tillsammans med barnen i den mån det går. Flyttar hela gruppen till en ny avdelning flyttar pedagogerna med, om några barn stannar kvar gör även någon pedagog detta.

Med rotation får vi en sammanhållning och ett gemensamt arbetssätt på huset och allas barn är allas ansvar.

Öppettider
På Viljan schemalägger vi personalen mellan 7-17. Detta för att vi ska kunna vara tre pedagoger på avdelningen under så stor del av dagen som möjligt. Vi uppskattar därför när ni föräldrar kan lägga ert barns schema inom denna tid. För de föräldrar som arbetar skift och måste ha omsorg från 6.30 eller till 18.00 löser vi detta genom att personalen kompar på den tiden. Detta är ett arbetssätt som gynnar alla då vi har möjlighet att var tre pedagoger under en längre tid på dagen. Vid behov av omsorg utanför ordinarie öppettider 7-17, ta kontakt med verksamhetschefen.

Öppen dialog
På Viljan vill vi gärna ha en rak och öppen dialog med er föräldrar. Undrar ni något så fråga bara. Era synpunkter är viktiga för oss.