Information om Coronaviruset och Covid 19

Uppdaterat 2020-03-17

Under utbrottet av Corona och Covid 19 gäller följande rutiner på förskolan Viljan:

  • Barn och vuxna med förkylningssymptom (tex hosta, feber, halsont mm) får EJ komma till förskolan. Detta gäller även vid lättare symtom.
  • Barn och vuxna som varit sjuka ska vara symtomfria i minst 2 dagar innan de kan komma tillbaka till förskolan.
  • Syskon till barn som är sjuka är välkomna om de är friska. Likaså friska barn vars föräldrar är sjuka.

Rutinerna gäller alla varför vi redan idag har ca 40 % av vår egen personal sjukskriven. Det ställer höga krav på vår organisation. För att hjälpa oss att planera (dag för dag) vill vi att du som vårdnadshavare ska:

  1. Meddela oss så fort du vet att ditt barn INTE kommer till förskolan enligt barnets schema. Det gäller både kortidsfrånvaro och planerad frånvaro.
  2. När ni planerar återgång till förskolan vill vi att ni hör av er den första symtomfria dagen. Då är barnet välkommet till oss den tredje symptomfria dagen (2 dagar hemma utan symptom).

Vi vill förbereda er på att vid akut personalbrist kan delar eller hela förskolan tvingas att stänga på grund av arbetsmiljöskäl.

Dessa rutiner gäller tills vidare.