"Den andra Viljan"

Av: 
Vesna

När Chalmers sökte värdföretag för kursen Arbetets rum anmälde vi oss till detta och vilken härlig resa vi fick! 12 engagerade och entusiastiska studenter skulle dela in sig i fyra grupper och utifrån observationer, intervjuer och work-shops komma fram till den ultimata byggnaden utifrån våra behov, flöden och arbetssätt.

Den 28 mars presenterades fyra helt olika byggnader och det var otroligt inspirerande att man utifrån samma information kunde komma fram till så olika förslag. Villkoren för projektet var nybyggnation av en förskola i två plan som ska vara anpassad till Reggio Emilia filosofins sätt att arbeta och hålla sig till ca 9 kvm/barn.

Förutom oss själva och Niklas från GBS var politikern från Samhällsbyggnad, Ove Wiktorsson, här. Det var många intressanta och givande diskussioner kring studenternas olika förslag. Nu hoppas jag bara att jag någon gång i framtiden också ska få bygga Viljan 2, eller som en skojfrisk politiker i en annan kommun sa ”ska den förskolan heta Den andra Viljan?”