Viljan topp två i Kungälvs kommun!

Av: 
Vesna

När jag startade Viljan 2008 var ett av mina mål att skapa den bästa förskolan i Kungälv. Då jag är personalvetare vet jag att målet för att lyckas är att ha utbildad personal som får växa genom att utmanas och stimuleras i sin yrkesroll och där alla pedagoger drar åt samma håll genom en tydlig struktur och organisation.


Jag har de senaste åren vetat att vi har en bra verksamhet då vi fått den feedback från våra föräldrar. Genom mötet med andra pedagoger som kommer på studiebesök och föreläsningar har vi förstått att vi kommit en bra bit i vårt förhållningssätt, hur vi gemensamt arbetar med barnen, våra miljöer, vår dokumentation osv.


Så när Göteborgs Regionen, dit Kungälv tillhör, skulle göra en gemensam enkätundersökning ville vi självklart vara med och mäta oss gentemot andra förskolor i kommunen. Att få tillbaka resultat var en härlig läsning. Vi hade fått toppbetyg av våra föräldrar! Länk till enkäten i sin helhet finns under Föräldrasidor.