Var hittar hon sin personal?

Av: 
Vesna

Det är en fråga jag ofta får höra och en fråga jag gillar. Då jag är personalvetare har jag drillats i att personalen ÄR företagets främsta resurs.

När jag 2007 blev uppsagd pga arbetsbrist fick jag möjligheten att fundera över vad jag ville göra när blir stor. Jag kom fram till att jag ville inte pendla, jag ville jobba med en meningsfull verksamhet och jag ville ha användning av min utbildning. Att starta Viljan är det bästa jag gjort karriärsmässigt.

Min strategi för en bra verksamhet är kompetent och professionell personal som får förutsättningar att arbeta med sitt uppdrag genom en organisation som stödjer verksamheten, där mindre barn i grupperna är en del. Men varje gång det är tal om överinskrivningar i barngrupperna, maxtaxa som legat på samma nivå sedan 2004, ingen ökning på barnpengen eller att 3 miljoner ska sparas på förskolan så upplever jag att det är väldigt få inom vår värld som protesterar. Man är rädd för att få ett dåligt rykte, heter det oftast.

Då jag genom studiebesök och föreläsningar möter pedagoger oftast från Göteborg, har jag förstått att det råder en tystnads kultur i den här världen. Jag är inte känd för att vara tyst och jag har valt att skriva debattartiklar som ”Vi vill sluta ljuga om att barnen har det bra” ”Stoppa lärarflyten från försklorna”. Jag har nämligen ingen att vara rädd för som kan hålla mig tillbaka lönemässigt, anklagas för att jag är illojal, omplacera mig eller bidra till att förskolan får dåligt rykte. Viljan har ett gott rykte och jag har tagit för givet att föräldrarna som har sina barn på Viljan förstår att verkligheten jag beskriver inte gäller hos oss…ännu. Men det finns en risk att det kan bli en verklighet om kommunen fortsätter att jämföra sig med Göteborgs kommun som en riktlinje för olika jämförelsetal.

Anledningen till att jag valt att skriva artiklar och att på sociala medier i olika nätverk skriva saker som kan utmana, provocera, stötta, ifrågasätta, informera osv är för att om det blir sämre förutsättningar för de kommunala förskolorna så blir det också sämre för oss fristående. Jag vill uppmana fler att våga säga ifrån och stå upp och försvara den pedagogiska verksamheten för risken är att det annars kan blir en förvarningsverksamhet och det var inte därför jag startade Viljan.

Då jag är trygg i min personal och min verksamhet väljer jag att synas i media, i debatter och kämpa för att min personal fortfarande ska få ha de allra bästa förutsättningarna för att kunna genomföra sitt uppdrag och känna att när de går hem att de har sett alla barn, att de haft en meningsfull verksamhet, att de utmanat, stöttat, skrattat, tröstat och kan gå hem och känna att de gör skillnad. Vår slogan är Här växer både vuxna och barn!

Så var hittar jag min personal? Jag tror faktiskt att dom hittar Viljan och mig ….=)