Tack för den julklappen kommunstyrelsen!

Av: 
Vesna

Dagarna innan julafton får jag, och mina kollegor som driver fristående verksamheter, info per mail om att kommunstyrelsen den 19 dec vid sittande bord tagit beslut om den största besparingen på förskolan på flera år. Hela 4 milj. ska sparas genom att minska bidraget för 15-tim barn med hela 20%!

Att spara på 15-tim barn var det absolut sämsta förslaget kommunstyrelsen kunde genomföra. En generell sänkning hade istället drabbat alla förskolor lika oavsett storlek på förskolan, var man är placerad eller hur många 15-tim barn man har. Med en generell sänkning finns någon form av kontroll på intäkterna och verksamheten kan planeras utifrån ett givet bidrag en gång per år. Nu vill kommunstyrelsen att vi ska planera utifrån antal gravida och lagda varsel med två avstämningar per år!

För att försöka påverka våra politiker begärde vi ett möte och den 31 jan träffade fyra representanter från oss fristående verksamheter våra topp politiker Anders Holmensköld (kommunalråd, M), Miguel Odhner (oppositionsråd, S), Håkan Olsson (ordf bildningsutskottet, FP) samt Mona Haugland (opposition bildningsutskottet, S).

I vårt nätverk är vi ett tiotal förskolor där majoriteten av oss är enavdelningar. Katarina från Lammets förskolor förklarade för politikerna att det finns inget utrymme att öka barngrupperna eller att minska på personalstyrkan då de inte kan samarbeta på huset - för det finns inget att samarbeta med när man är en avdelning. Vi tog också upp komplexiteten kring tolkningen av vad som är 15-tim barn då lagen om allmän förskola gäller för de barn som är 3-5 år och därför inte ska räknas med i definitionen ”15-tim barn till arbetslösa och arbetssökande”. Vi var också kritiska till att våra verksamheter inte är med i kommunens konsekvensanalyser när man genomför besparingar.

Ett tillägg i kommunstyrelsens beslut säger att besparingen inte får göras på ökade barngrupper (vilket är 19 barn/grupp i kommunen). Med andra ord ska besparingen på de kommunala verksamheterna genomföras genom att minska på personalstyrkan från 3,0 till 2,? (läs två komma någonting)

Vår önskan är att beslutet rivs upp alternativt ändras till en generell sänkning som drabbar alla lika. Kommunen skulle återkomma. Så i dagsläget vet vi inte mer.

Vi fristående verksamheter kommer göra allt för att hitta kreativa lösningar för våra verksamheter då vi kan välja hur vi gör våra besparingar. Vi drivs av att ha en kvalitativ verksamhet vi kan vara stolta över där personal, barn och föräldrar trivs och mår bra. Tyvärr fick vi en rejäl utmaning i år, så tack för den julklappen kommunstyrelsen!