Äntligen en bokcirkel kring Ditt kompetenta barn!

Av: 
Vesna

Vill du utvecklas i din föräldraroll? Känner du att du fastnat i invanda mönster? Vill du ha fler verktyg att stärka ditt barns självkänsla? Vill du bolla dina tankar och funderingar kring begrepp som kompetens, samarbete, ansvar, gränser, makt och det vuxna ledarskapet med andra föräldrar? Nu har du chansen när vi startar vår första bokcirkel kring Jesper Juuls bok Ditt kompetenta barn.

Bokcirkeln startar den 12 mars och kör var tredje vecka 18.30 – 20.30. Det blir fem träffar och priset är 500 kr som går oavkortat till vår verksamhet. I priset ingår kurslitteratur och fika. Välkommen med din anmälan till mig senast 5 mars. Bokcirkeln är öppen för alla föräldrar som är intresserade.

2012 gick jag en seminariehandledarutbildning för Jesper Juul och är certifierad att hålla i föreläsningar, seminarier och bokcirklar kring Jespers böcker. Vår studiecirkel ingår i ett projekt med Folkhälsoinstitutet vilket innebär att föräldrar som går kursen kommer svara på en enkät innan bokcirkeln börjar, när den slutar och sex månader senare. Folkhälsoinstitutet utvärderar flera olika familjeutbildningar där Family-Lab (som Jesper Juul grundat) ingår.