Kan själv!-en ljudupplevelse för de allra minsta.

Av: 
Vesna

Kan själv! är ett pedagogiskt projekt för barn i åldern 0-2 år. Ida Lagnander som är pedagog på Västarvet har valt Viljan att göra sina förstudier på. Nu är hon inne på sitt tredje projekt och har varit på Blåbäret under en vecka.

Ida har filmat, observerat och samtalat med barnen i deras vardagliga möten med ljud. Små barn kommunicerar genom det de gör, genom kroppsspråk, handlingar och ansiktsuttryck. Ett litet barns ljudvärld ser annorlunda ut än vår vuxna. Vilka ljud föredrar barnen? Vilka verktyg/föremål använder de i sitt ljudskapande? Hur samspelar de kring ljud, rytm och rörelser? Detta är frågor Ida funderar kring.

Barnen fick också under en dag möta olika ljudmiljöer och föremål som de kunde skapa/framkalla samt uppleva ljud med. Det var tonsättaren Johan Svensson från ” Kultur i väst” som tillsammans med Ida förvandlade Blåbäret till en ”ljudverkstad”.  Det fanns t.ex. lådor med mp3-spelare i med olika slags musik som barnen fick undersöka. Barnen fick pröva olika slag- och rytminstrument m.m. Det fanns också högtalare placerade i en mjuk madrass inne i en tunnel där barnen fick höra hjärtslag såsom de hörs för ett foster i mammans mage. Barnen hade hela dagen på sig att i lugn och ro utforska alla saker som erbjöds.

För pedagogerna på avdelningen har det varit ett spännande samarbete där de har upptäckt många nya saker tillsammans med barnen. Vi uppskattar att det går att uppfylla de yngsta barnens rätt till deltagande och inflytande även om de ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Nu ser vi fram emot att till hösten få ta del av Idas rapport, som utmynnar i formgivningen av Kan Själv-utställningen som kommer att turnera runt i Västragötalandsregionen. Vi känner oss stolta över att våra yngsta barn får inspirera, påverka och vara en viktig del i vårt samhälle.