Att se möjligheter

Av: 
Vesna

Att arbeta Reggio Emilia inspirerat handlar mycket om att se och ta vara på de möjligheter som dyker upp. Här är föräldrar en stor hjälp och inspirationskälla för oss.

Istället för att hamna på tippen välkomnar vi olika material till förskolan. Det är alltid lika spännande när någon kommer med ”skrot” för många gånger blir det något riktigt bra av det hela. Så även denna gång.

Av 131 träbitar som skulle hamna på tippen blev det istället en samarbetsövning för barnen på Björnbäret. Skruvar handlades in, skruvmejslar samlades in och hål förborrades i träbitarna. Barnens uppdrag blev att sätta ihop alla bitarna med hjälp av skruvarna.

Syftet med uppgiften var att stärka gruppen och den gemensamma ansvarskänslan för att uppdraget skulle bli slutfört. Några barn som inte var så intresserade från början deltog först för att det var ett uppdrag i uppdraget. Efter en stund verkade de positivt överraskade av sin egen förmåga och fortsatte arbeta även efter att de skruvat i sin obligatoriska skruv. Matematik, språk och motorisk utmaning blev härliga bieffekter av uppdraget.

Så föräldrar, nästa gång ni funderar att slänga något på tippen kolla med pedagogerna först för man vet aldrig vilka möjligheter det kan skapa.