Film och fotoförbud på Viljan!

Av: 
Vesna

Så tråkigt det låter. Kan verkligen förstå att några föräldrar har reagerat. Vad hände? Hur kan en förskola som är så öppen och tillåtande införa ett förbud?

Sedan starten av Viljan på Hälleberget för ett år sedan har vi diskuterat föräldrars fotografering av sina barn på förskolan. Då tog de nyanställda pedagogerna beslut om att inte tillåta det redan från starten. De hade goda argument som de nya föräldrarna köpte. De nyanställda pedagogerna kom med andra erfarenheter och diskussionen på hela Viljan var igång. Personligen tyckte jag det var lite fånigt med förbud, vad skulle föräldrarna tycka och det skulle inte bli lätt att införa på Stället (min gamla förskola) osv. Samtidigt som jag tycker att det är viktigt med en gemensam policy för hela Viljan.

Under året tog vi upp diskussionen vid flertal tillfällen. Argumenten blev fler och på det sista personalmötet enades vi om att införa det. Så här i efterhand är lärdomen att alla förändringar behöver tid och att jag var naiv som jag trodde att alla skulle respektera ett beslut taget av mina pedagoger och ha tillit till att det är ett klokt beslut, då jag anser att jag har väldigt kloka pedagoger.

Smartphones och sociala medier har förändrat vårt beteende på väldigt kort tid. Bilder tas i alla möjliga sammanhang och läggs upp. Debatten haglar och det är allt från barnmorskors larm om föräldrar som statusuppdaterar istället för att knyta an till sitt nyfödda barn till de med har skyddad identitet som hittats på sociala medier.

När bilder väl hamnat på nätet finns de där för alltid och kan användas hur som helst. Barn läggs upp utan att tillfrågas eller att de godkänner bilderna och många gånger med en komisk kommentar. Varför är det ok att behandla våra barn på sätt vi sällan skulle göra mot en vuxen?

På förskolan har vi ett ansvar för barnet där jag är ytterst ansvarig. Då vi arbetar mycket med film och bilder har vi diskuterat de etiska aspekterna. När vi tar bilder av barnen på förskolan frågar vi alltid barnet först och det händer att barnen säger nej och då respekteras detta. Barnen är ofta med och väljer vilka bilder vi lägger upp på bloggen och ibland är de med och skriver inlägget.

Med vår nya hemsida och bloggarna fick föräldrarna välja om de ville synas på den offentliga hemsidan eller bara på den som kräver inloggning. Många fler, än jag trodde, valde endast den som kräver inloggning. Det var också en tydlig signal till oss.

Detta var en icke-fråga när vi startade 2008 men utveckling har tvingat oss att ta ställning. Vi har valt att ta ställning för alla våra barns säkerhet och integritet när de är på förskolan och inte föräldrars rätt att fota sitt barn när det är på förskolan. Detta gäller från och med nu och det finns inga undantag. Pedagogerna kommer som vanligt fotografera och lägga upp bilder på barnen på bloggarna. Vi har koll på vilka barn som får synas och inte. Föräldrar som valt att sätta kryss i rutan ”endast bloggen som kräver inloggning” ska känna sig säkra med att vi faktiskt garanterar detta.

Under veckan som gått har denna fråga diskuterats på radio, sociala medier och debattsidor. Det är flera kommuner som inför lucia gått ut med fotoförbud. Jag är trygg med att vi tagit ett klokt beslut där vi värnar om allas barn på förskolan. Detta bekräftas också av många andra föräldrar som hört av sig och tackat oss för att vi vågat ta ett tufft beslut. Ett beslut vi diskuterat under ett år. Ha tillit till era pedagoger och mig och respektera detta då vi ser fram emot ett trevlig luciafirande.