Fortbildningsdag

Av: 
AteljenS

På vår fortbildningsdag fick pedagogerna prova på att skapa av tidningspapper. Vad kan dina händer skapa av det här materialet?

Vi ser ett värde i att vi vuxna skaffar oss erfarenheter av olika material så vi lättare kan vara med och stötta barnen i deras kunskapande processer. Vi vill vidga vårt kunnande i de hundra språken som Reggio Emilia talar om.

Det blev en kreativ stund på dagen med koncentration, glädje, frustration, nya nyfikenhetsfrågor, berättande, och samarbete.