KP: Vikariebristen har sått frö till Viljan 2.0

Av: 
Vesna

För tio år sedan sadlade personalvetaren Vesna Birkedahl om till förskolechef. Nu tar hon nya tag och laddar inför Viljan 2.0 i höst – en stor omorganisation som innebär att de slutar helt med timvikarier.

Det serveras tacos och tårta på förskolan Viljan i Ytterby. Jubileumet ska firas ordentligt med föräldrarna den 17 maj men idag har barnen ett eget kalas. När Vesna Birkedahl summerar de tio år som gått sedan hon startade konstaterar hon att det blivit bättre än hon föreställt sig.

– Den här resan är ganska häftig, att gå från en frustrerad och engagerad förälder som får för sig att starta en förskola, till där vi är idag.

I början upplevde hon att det var mycket mer besparingar i förskolan.

– Därav alla mina protester, namninsamlingar, debattartiklar, insändare och JO-anmälning, allt för att få politiker att förstå vart vi var påväg. Nu har vi haft arbetsro i några år. Jag behöver inte bråka med politiker längre och därför kan vi lägga energi på Viljan 2.0.

Den omorganisation som väntar hör ihop med vikariesituationen som drastiskt försämrats de senaste åren, och skapar stress hos såväl barn och pedagoger som föräldrar.

Läs mer:Förskolepersonal – en bristvara

På förskolan Viljan händer det att de avstår från att ta in timvikarier då det ibland snarare innebär merarbete än avlastning, med tanke på den nya grupprocess som startar varje gång.

– Vi upplevde att vi inte kan fortsätta såhär i ett år till och kände vi att vi behövde göra ett omtag.

För att få inspiration åkte personalen till förskolan Trollet i Kalmar.

– De jobbar utan timvikarier och har gjort det i många år.

Trollet har en så kallad kvalificerad övertalighet istället, utbildade pedagoger som ”äger” en miljö. För att exemplifiera det här berättar Vesna Birkedahl om Viljans ateljépedagog, som ansvarar för och ger en helt annan kvalité och utmaning i den miljön än om sex pedagoger ska enas om vad som ska hända där. Nu ska de införa en utepedagog på samma sätt. I och med en fast pedagog i en miljö är målet att den ska bli så tydlig att barnen kan vara mer självgående där.

– Därför kallar vi, som arbetar Reggio Emiliainspirerat, miljön för den tredje pedagogen.

En ny specialtjänst hoppas Vesna Birkedahl också blir ett lockbete vid rekryteringen.

– Det finns inte så många utvecklingsmöjligheter som förskolepedagog och det här är en sådan.

Vidare ska scheman läggas om. Hur ligger längre fram i processen men klart är att förskolan inte kan organiseras på samma sätt idag som förut, eftersom verkligheten är en annan.

– Barnen är längre på förskolan idag än förut till exempel, då fungerar det inte att en pedagog går halv två, som tidig gör. Jag brukar prata om att bygga en organisation som stödjer verksamheten. Verksamheten förändras hela tiden och då måste vi ju anpassa oss, säger Vesna Birkedahl, som tycker att hon haft god nytta av sin grund som personalvetare i avseendet organisering.

I januari medverkade hon i Förskolepodden och pratade om organisation, och därefter hörde en förskolechef från Falun av sig och bad att få komma ner och bli handledd av henne. Det är ett exempel på hur hennes debatterande gett ringar på vattnet.

– Jag är väldigt stolt över att det hänt så mycket. Att Viljan, som är en pytteliten förskola, ändå är en röst som påverkar. Men jag är inte själv i detta och hade inte klarat det utan min fantastiska personal, eller min familj för den delen.

Stina Hylén