filler

Förskolan Viljan

Verksamhetschef
Vesna Birkedahl
Tel: 0303-719080, 0731-838644
E-post: vesna.birkedahl@forskolanviljan.se

Ekonomi
Petter Birkedahl
Tel: 0731-013099
E-post: ekonomi@forskolanviljan.se

Besöksadress
Förskolan Viljan på Stället: Stenåldersgatan 3
Förskolan Viljan på Hälleberget: Hällebergsgatan 41

Postadress
Vesnas Förskolor i Kungälv AB
Stenåldersgatan  3
442 54 Ytterby

Fax 
0303-719089

Avdelningar och kök

Stället  
Blåbäret0303-719081blabaret@forskolanviljan.se
Lingonet0303-719082lingonet@forskolanviljan.se
Smultronet0303-719083smultronet@forskolanviljan.se
Björnbäret0303-719084bjornbaret@forskolanviljan.se
Köket0303-719085koket@forskolanviljan.se
   
Hälleberget   
Upplevaren0303-719087Upplevaren@forskolanviljan.se
Utforskaren0303-719086Utforskaren@forskolanviljan.se
Upptackaren
0303-719086
Upptackaren@forskolanviljan.se