Giraffspråket

Giraffspråket, Nonviolent Communikation, handlar om ett empatiskt kommunikationssätt där man är öppen för att man vill förstå, både vad man själv vill och vad andra egentligen vill. Det är ett hjälpmedel för både personlig utveckling med också för hantering av konflikter.

Genom att utgå från sig själv i kommunikationen med andra och prata utifrån ett jag-budskap undviker vi att anklaga eller provocera. T ex ”Jag har ett problem med ditt beteende. Kan du tänka dig att hjälpa mig med mitt problem?” På så sätt anklagas inte motparten utan jag berättar hur handlingen påverkar mig och möjligheter öppnas upp för förståelse och reflektion hos motparten. Istället för konflikt kommunicerar vi kring händelsen.