Att arbeta Reggio Emilia-inspirerat innebär att verksamheten utvecklas i takt med att samhället förändras och förhållningssättet påverkas av alla som ingår i det. För detta krävs medvetna och nyfikna pedagoger och en organsation som stödjer verksamheten. Därför har vi på Viljan valt att inspireras av andra som stärker, utmanar och utvecklar oss som individer och då också vårt förhållningssätt. Som vi säger på Viljan - Här växer både vuxna och barn.

Barnkö (e-post)