Coachande förhållningssätt

Coachande medarbetarskap är en utbildning med stort fokus på goda kommunikationsfärdigheter. Detta är grundläggande för att skapa kreativa miljöer där medarbetarna känner sig accepterade, uppskattade och inkluderande. Därför får all personal denna utbildning.

Det coachande förhållningssättet har blivit en del av oss på Viljan då det handlar om en positiv människosyn med fokus på lösningar och möjligheter där vi ser människans potential. Genom öppna frågor skapar vi miljöer där vi får tänka själva oavsett om vi är stora eller små. Grundstommen är att vi värnar om varandra och har en öppen attityd till olikheter och förändring.

En mening som blivit ett mantra på Viljan är - Det vi fokuserar på växer!